ABOUT THE PRESIDENT
กระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของชาวโลก เราต้องดึงเอาศักยภาพสูงสุดของเราเอาออกมาโชว์ให้ชาวโลกได้รับรู้...

ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระดับโลกของสปาไทย การมีองค์ความรู้ดั่งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีสถาบันการศึกษาในระดับเวอร์คราสรองรับ มีทรัพยากรพืชผักผลไม้หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้นำมาบูรณาการแล้วประชาสัมพันธ์บอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในสปาโลกเหมือนกัน ซึ่งในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะคืนกลับมาสู่ท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเองได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น พืชผักผลไม้ตามฤดูกาลได้นำมาใช้ในสปา นำรายได้สู่ประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติต่อไป

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.