ABOUT THE PRESIDENT
...กระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของชาวโลก... ...เราต้องดึงเอาศักยภาพสูงสุดของเราเอาออกมาโชว์ให้ชาวโลกได้รับรู้...

กระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของชาวโลก เราต้องดึงเอาศักยภาพสูงสุดของเราเอาออกมาโชว์ให้ชาวโลกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระดับโลกของ
สปาไทย การมีองค์ความรู้ดั่งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีสถาบันการศึกษาในระดับเวอร์คราสรองรับ มีทรัพยากรพืชผักผลไม้หลากหลายตลอดทั้งปี
ทั้งหมดนี้นำมาบูรณาการแล้วประชาสัมพันธ์บอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในสปาโลกเหมือนกัน
ซึ่งในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะคืนกลับมาสู่ท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเองได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
พืชผักผลไม้ตามฤดูกาลได้นำมาใช้ในสปา นำรายได้สู่ประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติต่อไป

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.