การออกบูทนิทรรศการ ของผู้ประกอบการสปาที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 20 ราย ภายในงาน Lanna Expo 2016 โซนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Tourism ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559

การออกบูทนิทรรศการ ของผู้ประกอบการสปาที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 20 ราย ภายในงาน Lanna Expo 2016        

โซนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Tourism ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  – 6 กรกฎาคม 2559

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.