วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมไทยล้านนาสปา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมไทยล้านนาสปา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.