สมาคมไทยล้านนาสปา พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่” เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวตลอดปี ในแคมเปญ 12 เดือน 12

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 สมาคมไทยล้านนาสปา พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวตลอดปี ในแคมเปญ 12 เดือน 12 กิจกรรม ในโครงการ Lanna Wellness & Spa ร่วมกับผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงท่าแพ ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559  โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.