สมาชิกสมาคมไทยล้านนา สปา ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และให้บริการนวดฝ่าเท้า

สมาชิกสมาคมไทยล้านนา สปา ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และให้บริการนวดฝ่าเท้า ในราคาเดียว ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในงานประชุม ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The RCOST & AOA Combined Meeting 2016 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิกราชวิทยาลัยฯด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ในงานนี้จะมีจำนวนผู้เข้าประชุมรวมคู่สมรส มากกว่า 2,000 คน ค่ะ

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.