สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยสมาคมนวดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมไทยล้านนาสปา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยสมาคมนวดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมไทยล้านนาสปา   ได้จัดงานกิจกรรมเชื่อมโยงสุขภาพดี  วิถีล้านนา  (Healthy Long Stay)   ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่  6 – 10 กรกฎาคม 2559

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.