การประชุมนานาชาติ สําหรับการกําหนดมาตราฐานสปานานาชาติ 2016

“The Gateway of Asia Spa Experience”

29-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปรินเซส เชียงใหม่

2-3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  WWW.TWIC2016.COM

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.